Política de privacidade

Política de privacidade

Segundo o disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e da súa normativa de desenvolvemento, o Partido Popular informa de que todos os datos de carácter persoal que os usuarios aporten a http://www.ppdepontevedra.com incluido o enderezo IP do equipo dende o que accede-, ben sexa a través de calqueira rexistro ou suscripción aos servizos do sitio web, ben mediante o envío de comentarios ou observacións por correo electrónico, web, formularios, etc., serán incluidos nun ficheiro debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, titularidade e responsabilidade do Partido Popular, e serán tratados coa máxima confidencialidade.

Os datos que se pidan aos usuarios de http://www.ppdepontevedra.com terán como finalidade prestar os servizos para os que se soliciten, xestionar a administración do sitio web, realizar estudos estatísticos ou enviar a través de calqueira canal (correo postal ou electrónico, teléfono fixo ou móbil, SMS, MMS, Internet, etc.) información promocional e novas de todas as actividades inherentes á acción do Partido Popular, en particular as relacionadas a campañas electorais, candidaturas, convocatorias, accións do partido e os seus líderes, etc.

O Partido Popular implementou as medidas de seguridade requiridas pola normativa vixente para a protección dos datos de carácter persoal e desenvolveu os requisitos técnicos necesarios para garantir o tratamento confidencial dos datos, evitar a súa perda, alteración e/ou acceso. Non obstante, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

O Partido Popular prohíbe o uso dos servizos do seu sitio web a menores de 14 anos. Ademáis, o Partido Popular aconsella que os menores de idade (de 14 a 18 anos) consulten co seu pai/s/nai/titor/a/es antes de proporcionar calqueira dato de carácter personal e informa de que, en ningún caso, se recabarán datos relativos a outros membros da súa familia sen o consentiminto dos titulares dos mesmos.

Se non se facilitan os datos de carácter persoal requiridos (ben para o rexistro ou suscripción a calqueira tipo de envío, ben para a realización de comentarios, etc.) ou non se acepta a presente política de privacidade supón a imposibilidade de recibir os servizos mencionados.

O usuario garante que os datos de carácter persoal facilitados a través de http://www.ppdepontevedra.com son veraces e correctos, reservándose o Partido Popular o dereito a excluir dos servizos do sitio web a todo usuario que facilitara datos falsos, sen perxuizo das demáis accións que procedan en Dereito.

O Partido Popular é o único destinatario dos datos. Os interesados poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos térmos legalmente establecidos enviando un escrito acompañado dunha fotocopia do seu DNI ou documento identificativo equivalente, ao Partido Popular , rúa Génova, 13 - 28004 Madrid, especificando: “Dereitos LOPD - ppdepontevedra.com”.

PP de Pontevedra

Calle Palamios Nº 7, Bajo
36001 Pontevedra
TFN 986. 84 38 04
FAX 986. 86 25 93
informacion@ppdepontevedra.com

Últimos tweets

  • RT @RafaDominguezPo: Queremos una Pontevedra sin contenedores en la calle, no una Pontevedra que despilfarra cientos de miles de euros en u…
  • RT @vozpontevedra: El PP promete retirar todos los contenedores de basura si gobierna https://t.co/d5ES7yChUG https://t.co/jMTizLuV2g
  • W3C WAI-AA
  • tawdis AA
    Herramienta usada para el análisis de la accesibilidad
  • W3C CSS
  • mobile ok
    Realizados diversos test para su funcionamiento optimo en dispositivos móviles

CONTACTA CON
JACOBO MOREIRA //

Gustariame coñecer tua opinión, as túas preocupacións, os teús problemas. Por iso ofrezo este medio para que me fagas o favor de facermos chegar. Prometo ter en conta todo o que me digas, aínda que non necesariamente teña que estar de acordo. Ás miñas redes sociais
lín e acepto a
política de privacidade